S/Y PENÉLOPE
SWE-1
Sparkman & Stephens
Nautor Swan
Yawl 
Byggår 1969
LLoyds 24/7 1970
Längd 13,20
Bredd    3,30
Djup       2,10
Depl       10,5 ton

SRS-tal 2016  1,213
Inmätt av SSF våren 2016

Yachtregistration GKSS
VHF SA 9796

Kontakt:
Stefan Holmgren
+46 708 730 750

stefan.holmgren@stensvreta.se